внимателно

нар. - деликатно
нар. - подробно, основно, щателно
нар. - съсредоточено, строго

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • преценявам внимателно — словосъч. мисля, премислям, обмислям …   Български синонимен речник

  • разглеждам внимателно — словосъч. преглеждам, разследвам, проучвам, изследвам …   Български синонимен речник

  • следя внимателно — словосъч. слушам, наблюдавам, гледам, следя с очи …   Български синонимен речник

  • дикат — (тур. dikkat) 1. внимание 2. внимателно заземање за нешто, настојување околу нешто …   Macedonian dictionary

  • дипломатски кор — (фр. corps diplomatique) сите претставници на странски држави акредитирани кај некоја влада 4. фиг. прил. мудро, претпазливо, внимателно, со многу такт …   Macedonian dictionary

  • култура — (лат. cultura) 1. во широката смисла: се што создало човечкото општество и што постои како последица на телесниот и на умствениот труд на луѓето (материјална култура, духовна култура, национална култура) 2. степен на совршенството постигнат во… …   Macedonian dictionary

  • минуциозен — (фр. minutieux) 1. што ја зема предвид и најмалата ситница многу точен 2. внимателно изработен, подробен, исцрпен, совесен …   Macedonian dictionary

  • скенира — (анг. scan внимателно испита/испитува) 1. испита/испитува некој простор со зрак од радарски емитер 2. помине/ поминува преку некоја површина со светлосен или електронски зрак заради репродуцирање или пренесување на телевизиска слика 3.… …   Macedonian dictionary

  • студира — (лат. studere) 1. внимателно изучува, набљудува, размислува, проучува нешто, се вдлабочува во нешто 2. учи на универзитет или на друга висока школ …   Macedonian dictionary

  • бдително — прил. нащрек, внимателно, предпазливо, съобразително, зорко, будно, съсредоточено …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.